Vědecké konference, mezinárodní konference, kongresy, veletrhy a prezentace. Přehledné vyhledávání v databázi konferencí.

1. FENOMÉN 2022

CE-PA spol. s r. o.
Zlín

20.1.2022

20.1.2022

6 900 Kč
(0% DPH, cena je konečná)