Konference REACH 2019

5.9.2019 - 6.9.2019

400 €

480 € s DPH

Konference

Záměr a hlavní téma

Konference REACH 2019 se koná po 12. krát za účasti odborníků z různých sektorů průmyslu, představitelů státní správy a evropských institucí, akademické obce a dalších zúčastněných stran. Legislativa REACH dosáhla na evropském trhu důležitý mezník dokončení registrace látek nad 1 tunu ročně. Kvalita dokumentace je však stále výzvou. Následné cla pro následné uživatele v dodavatelském řetězci jsou v procesu implementace. Scénáře expozice a e-SDS jsou stále častější a vytvářejí nové úkoly pro všechny zúčastněné. I proces autorizace je plně funkční – kandidátský seznam nyní obsahuje celkem 181 záznamů a autorizačním seznam obsahuje 43 jedinečných látek / záznamů. Další restrikce platí prostřednictvím revize přílohy XVII. Překrývání REACH nařízení s dalšími legislativními nástroji je předmětem širokých diskusí. Velmi důležité je přehodnocování REACH a CLP refi (REACH and CLP Review 2017). Hlavní témata: -chemických legislativa REACH – vliv a strategie průmyslových sektorů REACH / CLP -REACH Autorizace -REACH & Výrobky -REACH vs jiné sektory -průmysl vs chemická legislativa -KBÚ / E-BL a scénáře expozice -Naslední uživatelé – povinnosti & komunikace – kontroly -Nástroje a řešení -chemických legislativa po roce 2018

Cílová skupina

zástupci výrobců a dovozců, manažer nákupu, manažer výroby, pracovníci odpovědní za chemický management, odborníci OŽP, BOZP …

Kategorie

Údaje o konferencii

Termín konání
(8:30) -
Začátek prezence
9:00
Uzávěrka přihlášek
4.9.2019 (pro vystavovatele 31.7.2019)

Cena

Cena bez DPH
400 €
Cena s 20% DPH
480 € s DPH
Poznámka k ceně
Snížená cena při časné registraci a při více účastnících z jedné společnosti
Cena pro vystavovatele
2 400 € (kontaktujte organizátory na conference@ekotox.sk) (2 000 € bez DPH)

Doplňující informace

Jednací jazyk a tlumočení
anglický

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
reachconference.eu

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

, Slovensko

Zobrazit další konference

Detail organizátora

Organizátor

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Sídlo Tomášikova 10F, 82103, Bratislava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 02 4594 3712
Fax: 02/ 45945223
E-mail: ekotox@ekotox.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

konzultační a poradenské služby a řízení projektů na Slovensku a v zahraničí pro širokou oblast řízení, legislativa chemických látek REACH, hodnocení dopadů na životní prostředí, posouzení vytížení území a kontaminace, due dilligence a hodnocení nebezpečí a rizik chemických látek, biocidů, pesticidů, detergentů, přípravků a výrobků, směsí, odpadních vod, půd a jiných matric

Kurzy na míru

 • BOZP a PO
 • Právo a legislativa

Konference

 • Evropská unie
 • Životní prostředí

Poradenství

 • Finance a právo
  • chemická legislativa, klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí, bezpečnostní list, zprávy o chemické bezpečnosti
 • BOZP a PO
  • hodnocení rizik, provozní řád, komplexní chemické zabezpečení chemické bezpečnosti organizace
 • Různé
  • ochrany vod, havarijní plán, testování odpadních vod
  • kontaminovaná území, zátěž životního prostředí, ochrana půdy

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Slovensko

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "konference.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Konference REACH 2019", která se zobrazí na linku:
https://konference.edumenu.cz/d-384826/konference-reach-2019-konference-bratislava-ii

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce konference.edumenu.cz jsem našel Konference REACH 2019 "https://konference.edumenu.cz/d-384826/konference-reach-2019-konference-bratislava-ii". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na konferenci Kontaktovat organizátora