EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2019

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na publikované konference organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. nebo další konference v kategoriích

Konference

Záměr a hlavní téma

O KONFERENCII

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si vás spoločnosť Poradca podnikateľa dovoľuje pozvať na ďalšiu prestížnu EPI konferenciu zameranú tentoraz na nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe účinný od 1. 5. 2019. Dôvodom na usporiadanie tejto výnimočnej EPI konferencie je potreba prepojiť základnú teóriu s reálnou praxou, a to nielen zo strany odbornej obce, ale najmä zo strany subjektov verejnej správy, ktoré stále vo väčšej miere narážajú na problémy s aplikovaním pravidiel pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovaním a prípravou budovania IT, ako aj monitoringu a následnej kontroly.

Podujatie je rozdelené do dvoch dní so širokým priestorom na otvorenú diskusiu, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky nejasnosti vyplývajúce z novej legislatívy a konzultovať tak možné riešenia priamo so zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zároveň tvorcami tohto zákona alebo inými oponentskými spoločnosťami, ktoré prichádzajú do styku so zákonom v praxi.

Tešiť sa môžete okrem skvelého programu po odbornej stránke aj na relax strávený v lukratívnych priestoroch Hotela Grand Jasná v Nízkych Tatrách či večerný program sprevádzaný tombolou o skutočne hodnotné ceny.

ČO VÁS ČAKÁ?

 • Kompletný prehľad príslušnej legislatívy z pohľadu teórie aj praxe
 • Odporúčania a riešenia konkrétnych problémov priamo od tvorcov zákona
 • Otvorená diskusia odbornej obce a spoločností z praxe
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov

Cílová skupina

Program

Program konferencie

1. deň

 • 09,00 – 10,30 Prezentácia účastníkov konferencie)
 • 10,30 – 10,40 Otvorenie konferencie (Úrad podpredsedu vlady SR)
 • 10,40 – 11,10 Zákon o ITVS z pohľadu legislatívy (Monika Mušutová, Simona Habaľová)
 • 11,10 – 11,40 Zákon ITVS bezpečnosť (Ervín Šimko)
 • 11,40 – 12,10 Zákon ITVS a jeho vykonávací predpis po línii bezpečnosti (pripravovaná vyhláška – Ervín Šimko)
 • 12,10 – 13,20 Obed
 • 13,20 – 13,50 Bezpečnostné štandardy v zmysle výnosu č. 55/2014 (Magdaléna Šergovičová)
 • 13,50 – 14,20 Prepojenie zákona ITVS so zákonom o kybernetickej bezpečnosti (Michal Korytko)
 • 14,20 – 14,50 Ako vníma bezpečnosť v zákone ITVS akademická obec (Jozef Medelský)
 • 14,50 – 15,15 Prestávka s občerstvením
 • 15,15 – 17,00 Panelová diskusia – Čo nám zákon o ITVS priniesol nové – všetci zúčastnení; Panelová diskusia – Ako nastavil zákon líniu bezpečnosti – všetci zúčastnení
 • 19,00 Večerný raut

2. deň

 • 09,00 – 09,30 Kritická infraštruktúra zákona (Michal Korytko)
 • 09,30 – 10,00 Sú dnes informačné systémy VS bezpečné? (Jozef Andraško)
 • 10,00 – 10,15 Prestávka s občerstvením
 • 10,15 – 12,00 Panelová diskusia – Môžem sa dnes cítiť v kybernetickom priestore bezpečne – všetci zúčastnení; Panelová diskusia – Otázky z publika – všetci zúčastnení
 • 12,00 Obed
 • 13,00 Ukončenie konferencie

Podujatím vás budú sprevádzať:

 • PhDr. JUDr. Ervín Šimko (Moderátor)
 • kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. (Odborný asistent, Katedra verejnoprávnych vied, Akadémia PZ v Bratislave)
 • Mgr. Michal Korytko (Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII)
 • Ing. Magdaléna Šergovičová (Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII)
 • Mgr. Simona Habaľová (Referent oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII)
 • JUDr. Monika Mušutová (Vedúca oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII)
 • PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko (Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII)
 • JUDR. Jozef Andraško, PhD. (Prodekan UK, Odborný asistent UK, Externý konzultant ÚPVII)
 • Ing. Pavol Frič, PhD. (Riaditeľ pre stratégiu v DITEC a. s.)
 • Ing. Ľuboš Batěk (Generálny riaditeľ Disig a. s. Bratislava, Člen správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti)
 • Marek Kaľavský
 • Paulina Podvojská

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Viera Šinská
tel: +421 41 70 53 414
mobil: +421 918 451 113
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

ubytování

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE

Účastníci konferencie majú nárok do 6. 9. 2019 na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná****. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít. Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba   Izba DELUXE
Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková
70 € 80 € 70 € 80 €

Rezervácia ubytovania: Ubytovanie si môžete rezervovať na webovej stránke hotela www.grandjasna.sk/sk/

Pre uplatnenie zľavy je potrebné zadať promokód: ITVS9 Platnosť zľavy je do: 6. 9. 2019. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • Wifi pripojenie
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Gopass kartu grátis
 • Papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • Parkovanie

Dôležité upozornenie: Uvedený promokód je určený fyzickým osobám. V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa) V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii. 2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa) V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Místo konání

Grandhotel Jasná, Demänovská dolina, Jasná, Slovensko

Zobrazit další konference

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "konference.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2019", která se zobrazí na linku:
https://konference.edumenu.cz/d-406393/epi-konferencia-zakon-o-informacnych-technologiach-vo-verejnej-sprave-2019-konference-jasna

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce konference.edumenu.cz jsem našel EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2019 "https://konference.edumenu.cz/d-406393/epi-konferencia-zakon-o-informacnych-technologiach-vo-verejnej-sprave-2019-konference-jasna". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Konference, které by vás mohly zajímat

1. Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2020

Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Brno

9.9.2020

9.9.2020

1 479 Kč
1 790 Kč s DPH

2. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

3. LEARN & TECH 2020 - PRAHA

PhDr. Tomáš Langer
Praha

24.9.2020

24.9.2020

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

4. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

5. EPI konferencia: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH