PP konferencia: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Bratislava, 4.12.2019)

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na publikované konference organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. nebo další konference v kategoriích

Konference

Záměr a hlavní téma

Aj v roku 2019 sme pre organizujeme dvojicu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci z praxe informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2020. Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do nasledujúceho účtovného obdobia.

Cílová skupina

pre všetkých tých ktorých táto téma zaujíma…

Program

PROGRAM:

8:30 hod. – 9:00 hod. Registrácia účastníkov s občerstvením 9:00 hod. – 9:10 hod. Otvorenie konferencie 9:10 hod. – 10:00 hod. Zmeny právnych predpisov a ich vplyv na účtovníctvo podnikateľov – Ing. Mária Horváthová

 • Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2020
 • Novela Obchodného zákonníka a vplyv na účtovníctvo; zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu, dodatočná likvidácia
 • Zastavenie sa nad vkladmi z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov

10:00 hod. – 11:30 hod. Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2020 Ing. Alica Orda Oravcová

 • Zavedenie režimu „call-off stock“, splnenie podmienok, vykazovanie v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, vedenie záznamov
 • Posudzovanie prepravy v rámci reťazového obchodu
 • Výpočet základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru so vstupnou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok
 • Nová definícia ubytovacích služieb
 • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru
 • Úprava režimu DPH pre dodanie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie, v colnom, osobitnom a daňovom sklade, registračná povinnosť pre zahraničné osoby
 • Zavedenie postupu pre úpravu odpočítanej dane zo služieb vykonávaných na investičnom majetku
 • Zmeny v oblasti cestovného ruchu
 • Zmeny v uplatnení zníženej sadzby DPH

11:30 hod. – 12:30 hod. Obed

12:30 hod. – 14:00 hod. Novela zákona o dani z príjmov od 1. 12. 2019 a 1.1.2020– Ing. Alica Orda Oravcová

 • Úprava postupu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
 • Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %
 • Nový výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Kto je mikrodaňovník?
 • Nové podmienky oslobodenia od dane z príjmov pre zamestnancov:

príspevky zo sociálneho fondu rekreačné poukazy a pod.

 • Cenné papiere, náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy a podmienky ich oslobodenia
 • Priamy podiel na základnom imaní a oslobodenie od dane
 • Úprava pre zdaňovanie daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Ukončenie obstarávania dlhodobého finančného majetku a vplyv na základ dane
 • Oznámenie pre úpravu základu dane závislej osoby
 • Zmeny v oblasti zahrnovania neuhradených nákladov do základu dane
 • Odpis, opravná položka a postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti – vplyv na základ dane
 • Komplexne o hybridných nesúladoch
 • Mikrodaňovník a daňové zvýhodnenia
 • Nová vstupná cena finančného majetku
 • Nová odpisová skupina pre elektromobily a hybridy
 • Zmeny v umorovaní daňovej straty
 • Zmena podmienok v odpočte výdavkov na výskum a vývoj
 • Nové povinnosti zamestnávateľa a nové povinnosti zamestnanca
 • Zmeny v oblasti registračnej a oznamovacej povinnosti
 • Zmeny v použití podielu zaplatenej dane

14:00 hod. – 15:00 hod Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2020 – Júlia Pšenková

 • Zákonník práce – minimálna mzda, minimálne mzdové príplatky, príplatky ku mzde, práca vo sviatok, rekreácie zamestnancov, 13 a 14.plat
 • Sociálne poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, dávka nemocenského poistenia
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Daň zo závislej činnosti – sadzba dane, daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane
 • Životné minimum – hodnota životného minima, vplyv na výpočet exekúcií a ostatných zrážok

15:00 hod. – 15:15 hod. Prestávka s občerstvením 15:15 hod. – 16:00 hod. Novela daňového poriadku od 1. 1. 2020 JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: Miesto konania: 4.12.2019, Bratislava – Bratislava, Hotel Bratislava (mapa)

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.zakon.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Viera Šinská
tel: +421 41 70 53 414
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

HOTEL BRATISLAVA Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Bratislava, Slovensko

Zobrazit další konference

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "konference.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "PP konferencia: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Bratislava, 4.12.2019)", která se zobrazí na linku:
https://konference.edumenu.cz/d-409474/pp-konferencia-zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2020-bratislava-4-12-2019-konference-bratislava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce konference.edumenu.cz jsem našel PP konferencia: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Bratislava, 4.12.2019) "https://konference.edumenu.cz/d-409474/pp-konferencia-zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2020-bratislava-4-12-2019-konference-bratislava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Konference, které by vás mohly zajímat

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

3. EPI Konferencia: Odpadové hospodárstvo 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Jasná

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH

4. Age Management SALON 2020

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Bratislava

22.10.2020

22.10.2020

85 €
102 € s DPH

5. PP Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok…

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sliač

25.11.2020 - 27.11.2020

25.11.2020 - 27.11.2020

400 €
480 € s DPH