Evropská unie (EU) ‒ konference a kongresy, konference o Evropské unii, kongresy o evropské integraci.

Evropskou unii tvoří 28 členských států s počtem obyvatel 503,7 milionu.

Hlavním cílem Evropské unie je Evropa s výrazným hospodářským růstem, konkurenceschopnou ekonomikou, zlepšující se kvalitou životního prostředí, společná zahraniční a bezpečnostní politika a spolupráce v oblasti justice a vnitra.

Program konferencí a kongresů na téma Evropská unie je velmi pestrý, zaměřuje se především na následující body:

  • strategie EU 2020
  • vztahy EU s třetími zeměmi, východní partnerství
  • příležitosti pro zahraniční politiku
  • Lisabonská smlouva a exekutiva, demokracie a zahraniční politika v EU
  • zvyšování zaměstnanosti
  • demografická perspektiva EU, národnostní i etnické menšiny v zemích EU
  • řešení výzev spojených se současnou krizí v Evropě ‒ společná vize EU
  • hospodářské reformy, jejichž cílem je zajistit dlouhodobou udržitelnost daného sociálního modelu atd.
Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádná konference.