Cestovní ruch, turistika a turismus ‒ konference a kongresy, konference o cestovním ruchu a turismu.

Cestovní ruch uspokojuje potřeby související s cestováním a pobytem osob mimo bydliště. Známe více forem cestovního ruchu:

  • zahraniční, národní, regionální
  • individuální, kolektivní
  • městský, venkovský, horský, přímořský
  • sezonní, mimosezonní, celoroční

Druhem obchodního cestovního ruchu je kongresový cestovní ruch zaměřený na výměnu odborných, vědeckých zkušeností a poznatků. Je spojený s cestováním a pobytem v kongresovém mís­tě.

Podle počtu účastníků dělíme kongresový cestovní ruch následovně:

  • seminář, školení, kulatý stůl do 100 osob
  • konference, sympozium od 100 do 300 osob
  • kongres nebo sjezd nad 300 osob

Kongresový a konferenční cestovní ruch přináší z ekonomického hlediska zisk pro podnikatelské subjekty, město a region, proto patří k dlouhodobě nejvýnosnějším formám v oblasti cestovního ruchu.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádná konference.