Životní prostředí ‒ konference a kongresy. Konference o životním prostředí, přírodě a ekologii. Vyhledávací portál konferencí a kongresů.

Životní prostředí (environment) je všechno, co vytváří přirozené podmínky pro existenci organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami životního prostředí jsou ovzduší, voda, horniny, půda i samotné organismy. Je to jedinečný systém, který živým organismům včetně člověka umožňuje vznik a vývoj a vytváří prostor nejen pro holou existenci, ale také pro realizaci a naplňování našich tužeb, cílů či snů. Zároveň však poskytuje prostor pro prožití kvalitního života.

Konference a kongresy o životním prostředí se zaměřují hlavně na témata:

  • ochrana životního prostředí, její ekonomická výhodnost
  • ekonomické nástroje a jejich využitelnost
  • environmentální marketing
  • komunikace s veřejností při environmentálních projektech, informovanost veřejnosti
  • environmentální vzdělávání a chování se státu, podnikatelských subjektů, domácností a jednotlivců
  • odpadové hospodářství
  • globální existenciální rizika.
Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádná konference.