Lékařská sympozia, farmaceutické kongresy, konference z oblasti medicíny a farmacie. Konference, semináře, kongresy o medicíně a farmacii. Vyhledávací portál konferencí a kongresů.

Medicína je věda, která sa zabývá:

  • nemocemi ‒ diagnostikou, příčinami, prevencí a léčbou a jejich projevy
  • zdravým funkčním stavem

člověka, rostlin a živočichů.

Moderní medicína představuje komplexní vědu, která se opírá zejména o poznatky z biologie, chemie a fyziky a stále víc využívá také informatiku.

Farmacie je zdravotnický obor vědecky i prakticky zaměřený na výzkum léčiv a léků a získávání vědeckých poznatků o nich, na hodnocení a kontrolu jakosti léčiv a léků, na jejich výrobu a rozdělování, na vzdělávání farmaceutických odborníků.

Lékařská sympozia, farmaceutické kongresy a konference jsou organizovány pro vědce, odborníky a specialisty z této oblasti, kteří si vyměňují informace, poznatky a zkušenosti, případně se informují o novinkách, přínosech vzdělávání v medicíně, o jejím významu a využití.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádná konference.