Zemědělství ‒ konference a kongresy, kongresy o zemědělství a výživě. Vyhledávací portál konferencí a kongresů.

Zemědělství je odvětví hospodářství, jeho úkolem je zabezpečit výživu obyvatelstva. Tato důležitá úloha je základním pilířem samotné existence společnosti a lidstva. Hlavním výrobním prostředkem je půda a hlavní činností v zemědělství je obdělávání půdy, pěstování kulturních plodin a chov hospodářských zvířat. Produkty zemědělské výroby jsou potraviny pro obyvatelstvo, pícniny pro hospodářská zvířata, vedlejšími pak suroviny pro potravinářský a lehký průmysl. Široké spektrum činností v zemědělství podrobně zkoumají a vyvíjejí zemědělské vědy.

Konference a kongresy o zemědělství a výživě jsou zaměřeny na zemědělství jako významný krajinotvorný činitel aktivně se podílející na tvorbě, ochraně a kultivování životního prostředí, na význam výživy obyvatelstva, bezpečnost a kvalitu potravin.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádná konference.