Doprava a logistika ‒ konference a kongresy, konference o dopravě a logistice.

Cílem konferencí z oblasti dopravy a logistiky je obeznámit účastníky s novými trendy, poukázat na současný stav a vývoj, najít řešení v infrastrukturách od železniční, silniční, letecké, vodní až po integrované dopravní systémy, logistiku a cestovní ruch.

Doprava a logistika spolu velmi úzce souvisejí.

Doprava ve společnosti a v celém národním hospodářství představuje nezastupitelnou úlohu, ulehčuje a umožňuje život společnosti.

V osobní dopravě rozhodují kritéria:

  • přesnost a rychlost
  • bezpečnost a spolehlivost
  • kultura cestování a dostupnost
  • lidský faktor a vliv na životní prostředí.

U nákladní dopravy rozhoduje:

  • systém řízení kvality u dopravce
  • možnost výběru a dodržení termínu přepravy
  • dobrý technický stav vozidla, bezpečný průběh
  • odborné znalosti dispečerů a řidičů a jiné.

Logistika je činnost zaměřená na organizačně-technické zajištění přísunu surovin, materiálu, polotovarů, hotových výrobků, nebo pohybu lidí, přenosu informací a to v určeném čase, na dané místo a za přiměřenou cenu.

Více...

1. 14. logistický kongres SLOVLOG

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Senec

22.10.2020 - 23.10.2020

22.10.2020 - 23.10.2020

bezplatně

2. 14. FÓRUM LOG-IN SK

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Bratislava

22.4.2021

22.4.2021

bezplatně