Doprava a logistika ‒ konference a kongresy, konference o dopravě a logistice.

Cílem konferencí z oblasti dopravy a logistiky je obeznámit účastníky s novými trendy, poukázat na současný stav a vývoj, najít řešení v infrastrukturách od železniční, silniční, letecké, vodní až po integrované dopravní systémy, logistiku a cestovní ruch.

Doprava a logistika spolu velmi úzce souvisejí.

Doprava ve společnosti a v celém národním hospodářství představuje nezastupitelnou úlohu, ulehčuje a umožňuje život společnosti.

V osobní dopravě rozhodují kritéria:

  • přesnost a rychlost
  • bezpečnost a spolehlivost
  • kultura cestování a dostupnost
  • lidský faktor a vliv na životní prostředí.

U nákladní dopravy rozhoduje:

  • systém řízení kvality u dopravce
  • možnost výběru a dodržení termínu přepravy
  • dobrý technický stav vozidla, bezpečný průběh
  • odborné znalosti dispečerů a řidičů a jiné.

Logistika je činnost zaměřená na organizačně-technické zajištění přísunu surovin, materiálu, polotovarů, hotových výrobků, nebo pohybu lidí, přenosu informací a to v určeném čase, na dané místo a za přiměřenou cenu.

Více...

1. LOG-IN CZ

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Praha

18.10.2017

18.10.2017

4 900 Kč
5 929 Kč s DPH

2. OBALKO 2017

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Praha

19.10.2017

19.10.2017

4 900 Kč
5 929 Kč s DPH

Video

3. SpeedCHAIN 2017

Reliant s.r.o.
Praha 6 - Břevnov

1.11.2017 - 2.11.2017

1.11.2017 - 2.11.2017

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

4. SLOVLOG

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Bratislava

23.11.2017

23.11.2017

210 €
252 € s DPH