Energetika, přírodní zdroje, výroba a suroviny ‒ konference a kongresy, konference o energetice, surovinách a přírodních zdrojích.

Odborné konference a kongresy týkající se:

  • energetiky, která se zabývá hospodářským využitím všech zdrojů a také představuje průmyslové odvětví dodávající energii
  • přírodních zdrojů ‒ nejdůležitějším přírodním zdrojem je půda
  • výroby ‒ organizovaný proces přeměny vstupů na hmotné statky (v širším smyslu i služby) určené k nějakému užitku, k uspokojení potřeby
  • surovin ‒ surovou hmotou, která vstupuje do výrobního technologického procesu.

Účastníci konferencí mají možnost vyslechnout si odborné přednášky, vyměňovat si poznatky, názory a zkušenosti a diskutovat na témata spojená s energetikou, přírodními zdroji, výrobou a surovinami.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádná konference.