Energetika, přírodní zdroje, výroba a suroviny ‒ konference a kongresy, konference o energetice, surovinách a přírodních zdrojích.

Odborné konference a kongresy týkající se:

  • energetiky, která se zabývá hospodářským využitím všech zdrojů a také představuje průmyslové odvětví dodávající energii
  • přírodních zdrojů ‒ nejdůležitějším přírodním zdrojem je půda
  • výroby ‒ organizovaný proces přeměny vstupů na hmotné statky (v širším smyslu i služby) určené k nějakému užitku, k uspokojení potřeby
  • surovin ‒ surovou hmotou, která vstupuje do výrobního technologického procesu.

Účastníci konferencí mají možnost vyslechnout si odborné přednášky, vyměňovat si poznatky, názory a zkušenosti a diskutovat na témata spojená s energetikou, přírodními zdroji, výrobou a surovinami.

Více...

1. Techsummit 2019

Future Proof s.r.o.
Grand Hotel River Park

29.5.2019 - 30.5.2019

29.5.2019 - 30.5.2019

116,67 €
140 € s DPH

Video