Název organizace Město Země Konference
1. Atoz Marketing Services, spol. s r. o. Praha 5 Česko 2
2. Dům zahraniční spolupráce Praha 1 Česko 3
3. Engage Advisory s.r.o. Brno Česko 1
4. Exponet s.r.o. Říčany u Prahy Česko 4
5. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava Slovensko 1
6. Future Proof s.r.o. Bratislava Slovensko 1
7. JobSpin International s.r.o. Brno Česko 2
8. PhDr. Tomáš Langer Praha 9 Česko 2
9. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina Slovensko 2
10. QuBit Security, s.r.o. Zvolen Slovensko 1
Celkem 19