Vědecké konference tvoří důležitou součást vědeckého života akademické obce, sympozium je konference užšího speciálního oboru spojená s vědeckou diskusí, často mezinárodní.

Vědecké konference nebo sympozia jsou určené pro vědce a výzkumné pracovníky pro prezentaci jejich práce a poznatků a diskusi. Společně s odbornými vědeckými časopisy, konference představují důležitý kanál pro výměnu informací mezi zúčastněnými vědci.

Vědecké konference jsou obvykle složené z různých prezentací, které bývají krátké a výstižné, po nich následuje diskuse.

Vědecké konference se věšinou dělí do tří kategorií:

  • tematické konference, jsou zaměřené na určité téma, jsou menší
  • všeobecné konference se širším zaměřením na širokou škálu témat, často je pravidelně organizuje regionální, národní nebo mezinárodní vědecká společnost
  • odborné konference, jsou to velké konference, kde není omezen počet akademických pracovníků, ale soucisející akademická témata a otázky.
Více...

1. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019

E-CON
Hradec Králové

16.12.2019 - 19.12.2019

16.12.2019 - 19.12.2019

1 900 Kč
(0% DPH, cena je konečná)