1. Bezpečnosť a dostupnosť dát 2017

Exponet s.r.o.
Bratislava

24.10.2017

24.10.2017

40 €
(0% DPH, cena je konečná)

2. Svět informatiky ve finančnictví 2017

Exponet s.r.o.
Praha 4

22.11.2017

22.11.2017

744 Kč
900 Kč s DPH